Přehled aktivních inzerátů

Přehled aktivních inzerátů je základní pohled na běžící kampaně. Dozvíte se z něj všechno potřebné pro každodenní práci s portálem.

Tabulka

Pojďme si popsat jednotlivé sloupce přehledu:

Menu
Obsahuje odkazy na akce, které lze s inzerátem provádět.
Nadpis inzerátu
Název inzerátu (pozice) – po kliknutí se zobrazí detailní přehled došlých reakcí a dalších možností.
Nové reakce
Počet došlých reakcí, které ještě nebyly zpracovány. Zde se zobrazuje součet všech nových reakcí, bez ohledu na to, jestli jsou placené, nebo ne.
Stav
Stav inzerátu, popř. celé firmy / společnosti / divize. Pokud došlo k překročení celkového limitu, je možné rovnou tyto limity upravit.
Celkový limit
Pokud je nastavený celkový limit kampaně, zobrazuje se v tomto sloupci.
Denní limit
Pokud je nastavený denní limit kampaně, zobrazuje se v tomto sloupci.
Počet zobrazení
Kolikrát byl inzerát vyhledán, tj. kolikrát se zobrazil ve výpisu inzerátů ve výsledcích vyhledávání. Započítává se i zobrazení detailu inzerátu, pokud se na něj uživatel dostal zadáním přímé adresy detailu inzerátu (tj. nešel přes naše vyhledávání, ale znal adresu inzerátu).
Počet placených prokliků
Kolikrát byl zobrazen detail inzerátu. Jednotlivé prokliky jsou podrobeny důkladné analýze proti podvodným aktivitám a započítávají se jen ty skutečné. Výsledky jsou z tohoto důvodu zobrazovány s určitým zpožděním.
Počet placených reakcí
Kolik různých uchazečů na inzerát reagovalo. Opět se provádí analýza podvodných reakcí a započítávají se jen ty skutečné. Výsledky jsou z tohoto důvodu zobrazovány s určitým zpožděním.
Cena prokliků
Celková cena za prokliky (placené zobrazení detailu inzerátu).
Cena reakcí
Celková cena za reakce (placený kontakt uchazeče).
Celková cena
Celková cena za aktivity inzerátu (prokliky + reakce).
Míra prokliků
Určuje kvalitu inzerátu z pohledu vyhledávání. Jedná se o poměr počtu placených prokliků vůči počtu zobrazení. Čím vyšší číslo, tím lepší je „návštěvnost“ inzerátu. Jinými slovy – čím vyšší Míra prokliků, tím zajímavější a poutavější jsou úvodní texty – Nadpis inzerátu, Shrnutí a pochopitelně Mzda.
Míra reakcí
Jedná se o poměr počtu došlých placených reakcí vůči počtu prokliků. Čím vyšší číslo, tím lepší je odezva uchazečů na daný inzerát. Jinak řečeno – čím více se bude text inzerátu shodovat s představami uchazeče o práci, tím vyšší Míra reakcí bude, protože bude na inzerát chodit více odpovědí.

Filtr období

Výpis aktivních inzerátů si můžeš filtrovat přes období – stačí kliknout vpravo nad tabulkou na odkaz Období a můžete se podívat, jaké byly výsledky tvých inzerátů v minulosti. Parametry filtru jsou myslím jasné z jejich pojmenování, takže ušetříme naše lesy :-).