Rada/odborný rada - specialista monitoringu projektu ,,Efektivní služby zaměstnanosti" v Oddělení trhu práce KoP Rakovník

Kontaktovat zaměstnavatele

Inzerát z úřadu práce.

Společnost Úřad práce České republiky hledá vhodného kandidáta na pozici Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur - rada/odborný rada - specialista monitoringu projektu ,,efektivní služby zaměstnanosti" v oddělení trhu práce kop rakovník. Jedná se o práci na plný úvazek, pružná pracovní doba.

Hlavní popis: realizuje monitoring zamtelů v příslušnosti KoP, zajišťuje monitoring volných prac. míst, uskutečňuje poradenství pro zamtele, řídí informační schůzky pro zamtele, organizuje a vede semináře se zamteli, setkání se zamteli, (před)výběrová řízení uchazečů pro zamtele, podílí se na dalších jednorázových aktivitách organizovanými ÚP ČR, ve spolupráci s útvary zaměstnanosti KoP ÚP ČR zajišťuje (před)výběr vhodných uchazečů o zaměstnání, informuje zamtele o situaci na trhu práce a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, zjišťuje potřeby zamtelů v oblasti trhu práce, předává informace dalším zainteresovaným útvarům ÚP ČR, eviduje a administruje údaje o zamtelích, konaných akcích a předávaných informací útvarům ÚP ČR, spolupracuje s vedoucími pracovníky a dalšími zaměstnanci KoP. Výběrového řízení na služební místo se může zúčastnit žadatel, který je: a) státním občanem ČR, b) dosáhl věku 18 let, c) je plně svéprávný, d) je bezúhonný, e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo (min. bakalář), f) má potřebnou zdravotní způsobilost. K žádosti žadatel přiloží: 1) písemné čestné prohlášení o státním občanství, 2) písemné ČP o svéprávnosti, 3) výpis z evidence Rejstříku trestů (mladší 3 měsíců), 4) písemné ČP o dosažení stanoveného vzdělání nebo originá či úředně ověř. kopii dokladu o dosaženém vzdělání, 5) písemné ČP o zdravotní způsobilosti nebo lékařský posudek o zdrav. způsobilosti, 6) strukturovaný profesní životopis. Posuzovány budou žádosti podané do 19.1.2016, tj. zaslané na adresu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T.G.Masaryka 145, 261 01 Příbram 1 nebo osobně podané na podatelnu úředu na výše uvedené adrese, žádost lze podat i v el. podobě s uznávaným el. podpisem na adresu: kontakt nebo prostřednictvím datové schránky ID k7rzpxf. Obálka, resp. datová zpráva musí být označena slovy: ,,Neotvírat" a ,,Výběrové řízení pod č.j. UPCR-2016/664-78099815".

Lokalita pracoviště

náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, Česká republika

Mzdové podmínky

Základní mzda: od 17 870 Kč / Měsíc

Pracovní úvazek

Práce na plný úvazek , Jednosměnný provoz

Datum nástupu

15.1.2016

Požadavky

Minimální vzdělání

  • Vysoká škola (Magisterské)
Kontaktovat zaměstnavatele
Kliknutím na níže uvedené tlačítko "ODESLAT" souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím internetové služby Spravnykrok.cz (provozovatel společnost Atobo, a.s.). Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytuji společnosti Úřad práce České republiky výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 6 měsíců od jejich zaslání. Kdykoli můžete požádat společnost Úřad práce České republiky o smazání nebo o opravu osobních údajů.
TIP: Zaregistrujte se a vytvořte si svůj životopis on-line, jinak je povinné životopis přiložit!
Po odeslání se chci rovnou zaregistrovat a získat tak řadu výhod
Pošlete inzerát známému