Ředitel/ka

Kontaktovat zaměstnavatele

Inzerát z úřadu práce.

Společnost Základní škola praktická a Základní škola speciální Dobříš hledá vhodného kandidáta na pozici Řídící pracovníci na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - ředitel/ka.

Pozice: ředitel/ka Město Dobříš vyhlásilo na základě rozhodnutí Rady města Dobříše ze dne 19.4.2016 konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Dobříš, Lidická 384 Požadavky: 1. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. 2. Znalost problematiky řízení a znalost právních předpisů. 3. Občanská a morální bezúhonnost. 4. Dobrý zdravotní stav. Náležitosti přihlášky: 1. Strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností). 2. Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení) a další doklady prokazující splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele. 3. Doklad o průběhu jednotlivých zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem. 4. Lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy. 5. Výpis z rejstříku trestů (ne starší ne 3 měsíce) a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů. 6. Koncepce rozvoje školy (maximálně 6 stran formátu A4). Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky, které budou doloženy kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailové adresy. Předpokládaný termín nástupu: 1.9.2016 Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo doručte nejpozději do pondělí 30. 5. 2016 do 12 hodin (rozhodující je datum a hodina na razítku podatelny) na adresu zřizovatele školy: Město Dobříš Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš Obálky označte heslem: "Konkurzní řízení - Základní škola Dobříš, Lidická 384 - NEOTVÍRAT!"

Společnost

Základní škola praktická a Základní škola speciální Dobříš

Lokalita pracoviště

Lidická 384, 263 01 Dobříš, Česká republika

Mzdové podmínky

Základní mzda: 21 530 - 35 000 Kč / Měsíc

Pracovní úvazek

, Jednosměnný provoz

Datum nástupu

13.8.2016

Požadavky

Minimální vzdělání

  • Vysoká škola (Magisterské)
Pošlete inzerát známému