Vedoucí oddělení životního prostředí

Kontaktovat zaměstnavatele

Inzerát z úřadu práce.

Společnost Město Poděbrady hledá vhodného kandidáta na pozici Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě - vedoucí oddělení životního prostředí.

Předpoklady pro výkon funkce: uchazeč(ka) musí být státním občanem České republiky, pokud je cizím státním občanem, musí mít v České republice trvalý pobyt, dosáhl(a) 18 let, je způsobilý(á) k právním úkonům, je bezúhonný(á), ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem Další předpoklady: vysokoškolské vzdělání ukončené státní zkouškou Výhodou je: · praxe ve státní správě či samosprávě · vzdělání zaměřené na problematiku ŽP · zkouška ZOZ v oblasti ŽP · organizační schopnosti · umění jednat s lidmi (dobré komunikační vlastnosti) · uživatelská znalost práce na PC · řidičské oprávnění skupiny B Platové zařazení: 11. platová třída Předpokládaný nástup do pracovního poměru: leden 2017 nebo dle dohody Písemná přihláška uchazeče(ky) k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho: Jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu k povolení pobytu), datum a podpis uchazeče(ky). K přihlášce připojí uchazeč(ka) tyto doklady: a) životopis, ve kterém uchazeč(ka) uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech v uvedené oblasti, b) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních příslušníků doklady dle zákona č. 312/2002 Sb., § 6 odst. 4 písm.b), c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání d) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, SR, ve znění pozdějších předpisů Lhůta pro podání přihlášky: do 31.10.2016 Bližší informace o pracovní náplni na tel. kontakt Způsob podání přihlášky: v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno „NEOTVÍRAT – výběrové řízení – VO ŽP“ adresované na tajemníka MěÚ Ing. Martina Suchánka, Jiřího náměstí 20/I., 290 31 Poděbrady, doručené osobně do podatelny MěÚ Poděbrady, nebo odeslané poštou na uvedenou adresu. Na zadní straně obálky bude uvedeno jméno, příjmení a adresa uchazeče. Po skončení výběrového řízení budou všem uchazečům jejich písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i v jeho průběhu. Uchazeči nemají právo se proti zrušení výběrového řízení odvolat.

Společnost

Město Poděbrady

Lokalita pracoviště

Jiřího náměstí 20, 290 01 Poděbrady 1, Česká republika

Mzdové podmínky

Základní mzda: 20 000 - 30 000 Kč / Měsíc

Pracovní úvazek

, Jednosměnný provoz

Datum nástupu

27.9.2016

Požadavky

Minimální vzdělání

  • Vysoká škola (Bakalářské)
Pošlete inzerát známému