úředník odboru správního a živnostenského úřadu

Kontaktovat zaměstnavatele

Inzerát z úřadu práce.

Společnost Město Blatná hledá vhodného kandidáta na pozici Úředníci jinde neuvedení - úředník odboru správního a živnostenského úřadu.

Tajemník Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici odboru správního a živnostenského úřadu. Druh práce: referent odboru správního o živnostenského úřadu Místo výkonu práce: Blatná Předpokládaný termín nástupu: nástup možný od 1. 11. 2016 Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené Pracovní náplní bude zajišťování výkonu přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku projednávání přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a podle zvláštních zákonů, k jejichž projednávání není příslušný jiný útvar MěÚ Blatná, provádění vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů, vedení evidence o pohledávkách Města Blatná a provádění jejich vymáhání, zajišťování působnosti podle zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv, poskytování služeb Czech pointu. Požadavky na uchazeče: - vysokoškolské vzdělání, - základní znalost přestupkového zákona a správního řádu, - občanská bezúhonnost, - psychická odolnost a komunikativnost, - možnost přesčasové práce, - řidičský průkaz skupiny "B", - výborná uživatelská znalost práce s PC, - výhodou je vzdělání v oblasti práva, příp. praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku projednávání přestupků dle zákona o přestupcích. Platové zařazení: odměňován podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9, osobní ohodnocení po zapracování. Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat: a) jméno a příjmení, titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o občana cizího státu, f) datum a podpis uchazeče, g) souhlas se zpracováním osobních údajů. K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků a náplně práce - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 31.10. 2016 nejdéle do 12:00 hodin, na adresu: Městský úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na podatelnu MěÚ Blatná. Obálku označte heslem: "Výběrové řízení - přestupky" a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem příjmením a adresou odesílatele. Podrobné informace podává Ing. Hana Valachová - vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu, tel.: kontakt. Účastníci budou o dalším průběhu výběrového řízení písemně vyrozuměni do 10 dnů. Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libo

Společnost

Město Blatná

Lokalita pracoviště

tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná (Jihočeský), Česká republika

Mzdové podmínky

Základní mzda: 15 170 - 24 750 Kč / Měsíc

Pracovní úvazek

, Jednosměnný provoz

Datum nástupu

18.10.2016

Požadavky

Minimální vzdělání

  • Vysoká škola (Magisterské)
Kontaktovat zaměstnavatele
Kliknutím na níže uvedené tlačítko "ODESLAT" souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím internetové služby Spravnykrok.cz (provozovatel společnost Atobo, a.s.). Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytuji společnosti Město Blatná výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 6 měsíců od jejich zaslání. Kdykoli můžete požádat společnost Město Blatná o smazání nebo o opravu osobních údajů.
TIP: Zaregistrujte se a vytvořte si svůj životopis on-line, jinak je povinné životopis přiložit!
Po odeslání se chci rovnou zaregistrovat a získat tak řadu výhod
Pošlete inzerát známému