Referent rozvoje města

Kontaktovat zaměstnavatele

Inzerát z úřadu práce.

Společnost Město Nový Bor hledá vhodného kandidáta na pozici Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace - referent rozvoje města.

Místo výkonu práce: Nový Bor Charakteristika vykonávané činnosti: . příprava stavebních investic včetně inženýrské činnosti – zajištění všech stupňů projektových dokumentací a vydání opatření obecných a speciálních stavebních úřadů . příprava stavebních investic dle schváleného rozpočtu města na kalendářní rok – spolupráce při přípravě veřejné zakázky, příprava a kontrola soupisu prací s výkazy výměr v rozpočtovém programu . realizace stavebních investic – realizace staveb s vybraným dodavatelem, včetně nezbytného vedení spisové služby k příslušné akci . výkon inženýrské činnosti – výkon technického dozoru stavebníka na akcích, kde není technický dozor zajištěn smluvně . ukončení stavebních investic – kolaudace staveb a předání ukončené akce do majetku města . vedení spisové služby Požadavky: . vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebním nebo strojním - podmínkou . řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)- podmínkou . orientace v projektových dokumentacích - podmínkou . orientace ve stavebních rozpočtech - výhodou . znalost zákona o zadávání veřejných zakázek - výhodou . praxe ve veřejné správě - výhodou . velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou (MS OFFICE, GINIS - výhodou) . vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresům, časová flexibilita . výborné komunikační a organizační schopnosti Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti: . přesné označení výběrového řízení . jméno, příjmení, příp. titul uchazeče . datum a místo narození uchazeče . státní příslušnost uchazeče . místo trvalého pobytu uchazeče . číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana . datum a podpis uchazeče K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče: . strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech . výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce . ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání . souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Platové zařazení: 9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí 15.170,- Kč až 22.810,- Kč) Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: 01.11.2016 Lhůta pro podání přihlášky: do 10:00 hodin dne 24.10.2016 Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na podatelnu MěÚ na adresu: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Obálku označte textem: „Výběrové řízení – referent rozvoje města“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Společnost

Město Nový Bor

Lokalita pracoviště

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor (Liberecký), Česká republika

Sektor a profese

Profese: Administrativní pracovník v oboru Administrativa
Alternativní názvy profese: Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Mzdové podmínky

Základní mzda: 15 170 - 22 810 Kč / Měsíc

Pracovní úvazek

, Jednosměnný provoz

Datum nástupu

8.10.2016

Požadavky

Požadované znalosti a zkušenosti

  • kancelářské programy

Minimální vzdělání

  • Střední škola s maturitou

Řidičské oprávnění

  • B - osobní automobily
Pošlete inzerát známému