Vedoucí oddělení technické správy města

Kontaktovat zaměstnavatele

Inzerát z úřadu práce.

Společnost Město Stráž pod Ralskem hledá vhodného kandidáta na pozici Vedoucí ostatních úředníků - vedoucí oddělení technické správy města.

Druh práce: - stanovení a kontrola průběhu provozních činností zajišťovaných větším počtem zaměstnanců; - odpadové hospodářství včetně správy sběrného dvora; - zajištění funkčnosti městského rozhlasu a varovného systému; - výkon přenesené působnosti státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny; - správa veřejného osvětlení; - údržba a kontrola majetku města; - zajišťování úklidu města a údržby veřejné zeleně; - vedení pasportu pozemních komunikací v majetku města včetně dopravního značení; - vedení pasportu inženýrských sítí v majetku města; - zajišťování plánu zimní a letní údržby místních komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezky ve vlastnictví města; - vedení kolektivu podřízených – organizace, řízení a kontrola jejich pracovní činnosti včetně hodnocení pracovních výsledků. Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Místo výkonu práce: Stráž pod Ralskem Termín nástupu: 1. prosince 2016 Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady (§ 4 zákona o úřednících): - státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR); - věk 18 let; - způsobilost k právním úkonům; - bezúhonnost; - ovládání jednacího jazyka; - další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem. Další požadavky na uchazeče: - střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou (technického směru výhodou); - organizační a komunikativní schopnosti; - schopnost samostatného rozhodování; - uživatelská znalost PC – MS Office; - schopnost vést a řídit kolektiv podřízených; - řidičský průkaz skupiny B; - zvláštní odborná způsobilost výhodou; - místní znalost výhodou. Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: - přesné označení výběrového řízení; - jméno, příjmení a titul uchazeče; - datum a místo narození uchazeče; - státní příslušnost uchazeče; - místo trvalého pobytu uchazeče; - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; - datum a podpis uchazeče. Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady: - strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech; - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověřená kopie; - výpis z evidence Rejstříku trestů na starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; - prohlášení o souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. Lhůta pro podání přihlášky: 31. 10. 2016 Místo a způsob podání přihlášky: - přihláška může být podána osobně na podatelnu Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem nebo poštou na adresu: Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem; - uzavřená obálka bude označena heslem: „Výběrové řízení – vedoucí oddělení technické správy města“. Informace: další informace poskytne: Martin Rejcha, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města, tel.: kontakt, kontakt Ing. Eva Kočová, tajemnice, tel.: kontakt, kontakt Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit nebo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení.

Společnost

Město Stráž pod Ralskem

Lokalita pracoviště

Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem (Liberecký), Česká republika

Sektor a profese

Profese: Vedoucí v oboru Management
Alternativní názvy profese: Vedoucí ostatních úředníků

Mzdové podmínky

Základní mzda: 16 000 - 21 000 Kč / Měsíc

Pracovní úvazek

, Jednosměnný provoz

Datum nástupu

14.10.2016

Požadavky

Požadované znalosti a zkušenosti

  • kancelářské programy

Minimální vzdělání

  • Střední škola s maturitou

Řidičské oprávnění

  • B - osobní automobily
Pošlete inzerát známému