Domovníci, údržbáři

Kontaktovat zaměstnavatele

Inzerát z úřadu práce.

Společnost Město Teplá hledá vhodného kandidáta na pozici Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor - domovníci, údržbáři.

Město Teplá, IČ 00255050, Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá, vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici: 1.06.01 domovníci, údržbáři. Druh práce: domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, běžná údržba nemovitostí, opravy ručního nářadí a jednoduché zámečnické práce, údržbářské práce, zahradnické práce, sklenářské práce, zednické práce, zámečnické práce, udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, běžné domovnické práce. Další požadavky: řidičský průkaz minimálně pro skupinu B. Místo výkonu práce: správní území Města Teplá. Předpokládaný nástup do práce: 1.11.2016, případně dle dohody. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občanství České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem na území České republiky, věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis. Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených druhů prací, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčujjící bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výhodou: vyučení v některém z učebních oborů, praxe ve výkonu výše uvedených druhů prací. Platová třída odpovídající druhu práce: 4. platová třída, platový stupeň bude přiznán podle platného nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Lhůta pro podání přihlášky: do 28.10.2016 (rozhoduje datum doručení, ne datum podacího poštovního razítka). Místo a způsob podání přihlášky, adresa, na kterou se přihláška odesílá: přihlášku s přílohami je možno podat v podatelně Městského úřadu Teplá v zalepené obálce s nápisem "Neotvírat - Veřejná výzva - uzavření pracovní smlouvy" nebo zaslat na adresu Město Teplá, Masarykovo náměstí 1 - obálku opatřit nápisem "Neotvírat - Veřejná výzva - uzavření pracovní smlouvy". Obálka musí být označena uchazečem s uvedením jeho trvalé adresy. Požadované doklady nebudou uchazečům vráceny.

Společnost

Město Teplá

Lokalita pracoviště

Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá u Toužimě, Česká republika

Sektor a profese

Profese: Údržbář v oboru Dělnické profese
Alternativní názvy profese: Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor

Mzdové podmínky

Základní mzda: 10 510 - 15 810 Kč / Měsíc

Pracovní úvazek

, Jednosměnný provoz

Datum nástupu

18.10.2016

Požadavky

Minimální vzdělání

  • Základní škola
Kontaktovat zaměstnavatele
Kliknutím na níže uvedené tlačítko "ODESLAT" souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím internetové služby Spravnykrok.cz (provozovatel společnost Atobo, a.s.). Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytuji společnosti Město Teplá výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 6 měsíců od jejich zaslání. Kdykoli můžete požádat společnost Město Teplá o smazání nebo o opravu osobních údajů.
TIP: Zaregistrujte se a vytvořte si svůj životopis on-line, jinak je povinné životopis přiložit!
Po odeslání se chci rovnou zaregistrovat a získat tak řadu výhod
Pošlete inzerát známému