Registrace uživatele

Osobní údaje:

Jméno napište kompletní, s diakritikou, tedy včetně háčků a čárek.

Jméno napište kompletní, s diakritikou, tedy včetně háčků a čárek.

Na tento e-mail Vám pak doputuje potvrzení registrace.

 

Přihlašovací údaje:

Přihlašovací jméno musí mít minimálně 3 znaky, maximálne 50 znaků.

Toto jméno budete vyplňovat do formuláře při přihlášení

Zvolte takové heslo, které jen tak někdo neuhodne. Musí mít minimálně 6 znaků.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se umístěné pod tímto textem dobrovolně poskytuji společnosti ATOBO, a.s., IČ: 28169662, se sídlem Praha 6, Milady Horákové 109/108, PSČ 16000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 12460 (dále jen „správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) ve formuláři profilu (dále jen „údaje“) a beru na vědomí, že mé údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené počítačové databáze v rozsahu, v jakém je poskytuji, a to k jejich předávání dál registrovaným uživatelům portálu www.spravnykrok.cz (dále jen „portál“) a k předávání dál dalším účastníkům partnerské sítě pro sdílení databáze CV (dále jen "CV Agregátor") vyhledávajícím uchazeče o práci za účelem nabídky práce a/nebo nabízející práci (dále jen „příjemci“) a dále k marketingovým účelům správce. Souhlasím, aby správce předával mé údaje k dalšímu zpracování příjemcům, a aby správce a příjemci zpracovávali mé údaje po dobu 6 měsíců a aby správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email po dobu 24 měsíců pro marketingové účely.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve formuláři profilu jsou aktuální, správné, právně nezávadné a pravdivé a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhl nebo jej zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo aktuální. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou vytvořeného vlastního profilu.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že vytvořením vlastního profilu na portálu mohou mé osobní údaje, které jsem uvedl ve formuláři profilu, zpracovávat osoby, kterým jsem takové zpracování v rámci mého profilu povolil (pozváním do mé sítě nebo připojením do jejich sítě).

Správce je připraven podat Vám na Vaši žádost zaslanou na adresu správce info@spravnykrok.cz informaci o Vašich údajích zpracovávaných správcem a příjemci. Informace Vám bude bez zbytečného odkladu zaslána na Vaši emailovou adresu, z níž svou žádost činíte. Pokud se odůvodněně domníváte, že správce nebo příjemce Vašich údajů provádí zpracování Vašich údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete ve smyslu ust. §21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (i) požádat správce případně příjemce o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby správce nebo příjemce vzniklý závadný stav odstranil, zejména tím, že provede opravu eventuálních chyb ve Vašich údajích, jejich doplnění, zablokování nebo zlikvidování. Pokud by Vám správce a/nebo příjemce nevyhověl jste oprávněn se se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Tisknout podmínky
Souhlasím s poskytnutím osobních údajů.