Vizitka

 
Lucie P.

Lucie P.

Lesní mateřská škola Jelínek v Lesní mateřská škola Jelínek

Předchozí zaměstnání: Průvodce v lesní mateřské škole v Lesní mateřská škola Permoník, učitelka v Mateřská škola Začít spolu s.r.o., vedoucí učitelka v ZŠ a MŠ Hošťka, učitelka v MŠ Klánovice

Studium: VOŠ pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou

Ručně schválený životopis Tento životopis byl ručně schválen.

Shrnutí

Děti jsou úžasnými učiteli, takže se ptám, „Co mne které přichází naučit a co jim mohu nabídnout já?"

Zaměstnání

Lesní mateřská škola Jelínek

Lesní mateřská škola Jelínek, 09/2016 - současnost (1 rok a 2 měsíce)

Práce s kolektivem dětí 8-14 dětí ve věku 2-6 let.
Příprava a realizace výchovně vzdělávacích činností s dětmi.
Spoluúčast na tvorbě ŠVP.

Lesní mateřská škola Permoník

Průvodce v lesní mateřské škole, 08/2015 - 06/2017 (1 rok a 10 měsíců)

Práce s kolektivem dětí 8-14 dětí ve věku 2-6 let.
Příprava a realizace výchovně vzdělávacích činností s dětmi v přírodě a v prostorách školky.
Péče o prostor jurty a školní zahradu.
Dokumentace školky.
Tvorba ŠVP.
Propagace.

Mateřská škola Začít spolu s.r.o.

učitelka, 08/2012 - 07/2015 (2 roky a 11 měsíců)

učitelka v kolektivu 15-25 dětí ve věku 2 - 6 let
vzdělávání dětí v rámci programu Začít spolu, přístup k dětem v duchu Respektovat a být respektován
tvorba TVP
Výpomoc s vedením Metody dobrého startu

ZŠ a MŠ Hošťka

vedoucí učitelka, 08/2010 - 07/2012 (1 rok a 11 měsíců)

učitelka v kolektivu 10 - 16 dětí ve věku 2,5 - 7 let
Tvorba ŠVP a TVP
vedoucí kroužku v ZŠ (1-5 třída)
vyučující angličtiny hrou - 1. třída ZŠ

MŠ Klánovice

učitelka, 2006 - 2010 (4 roky)

Učitelka v kolektivu 25 dětí ve věku 4-7 let
Tvorba 4 TVP
Spoluúčast na tvorbě ŠVP - Spolu v pohodě a nepohodě
vedoucí třídního časopisu
vedoucí literárně-dramatického kroužku

Brigády a krátkodobé praxe

atelier JKArt

Výtvarný kroužek "Malířem od malička ", 2013 - 2015 (2 roky)

Organizace a vedení výtvarného kroužku s dětmi od 3 a 6 let. Využití mnoha technik, které u dítěte podporují jeho osobitou schopnost tvořit a dále se rozvíjet.

Vzdělání

VOŠ pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou

Vyšší odborná škola

Vzdělávání a školství, předškolní pedagogika a vychovatelství, 09/2003 - 06/2006 (2 roky a 9 měsíců)

ukončeno absolventskou zkouškou

Odborná příprava a školení

Konference k enviromentální výchově v MŠ: Síla příběhu (2017)

Seminář a dílny akreditované MŠMT Č.J.

Školka blízká přírodě (2016)

Vzdělávací cyklus akreditovaný MŠMT, který čerpá z praxe lesních mateřských škol v České republice i v zahraničí. Je založen na principech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které je celosvětovým trendem a zaručuje plnohodnotné předškolní vzdělávání podle platného kurikula a v souladu s přírodou.

Kurz první pomoci prožitkem ZDrSEM (2016)

Prožitkový vzdělávací blok v rámci studia cyklu Školka blízká přírodě.

Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol (2015)

Přednášky a workshopy kolektivu lektorů na různá témata.

Pohoda ve třídě: jak pracovat s agresí a manipulací dětí (2014)

aneb asertivní nácvik pro učitele akreditováno v systému DVPP rozhodnutém MŠMT

Učení hrou a prožitkem Josepha Cornella na příkladu ekologického programu Žabí putování (2014)

Respektovat a být respektován (2013)

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice , podporují zodpovědnost, sebeúctu a zmírňují konflikty. 1. a 2. setkání - Sdělování oprávněných požadavků 3. setkání - Respektující komunikace, Já-výrok 4. setkání - Emoce 5. setkání - Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti 6. setkání - Jak vyjádřit uznání a ocenění 7. setkání - Respektující komunikace pro každý den

Line dances (2012)

Základy řadových tanců

Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát... (2012)

aneb význam rituálů a síla říkadel při společných činnostech v MŠ

Letní škola Začít spolu pro začátečníky (2012)

Základní kurz Začít spolu pro MŠ (od 20. do 24. srpna 2012), Kutná hora Akreditováno MŠMT.

Jóga v příbězích (2011)

Integrace jedinců se speciálními potřebami (2011)

Využití interaktivní tabule ve vyučování (2011)

Dobrý start do školy (2011)

Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního a školního věku s ohledem na ergonomii psaní (2010)

Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou (2010)

Logopedická prevence (2010)

v rámci projektu Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR (40 hodin) Asociace logopedů ve školství, o. s. Měcholupy

Letní prožitková škola dílen (2010)

Metodologie práce - anglický jazyk interaktivní formy, nástroje a techniky Aktivita vzdělávacího programu s názvem Cizí jazyk - klíč k "velkému světu"

Třída plná pohody I. (2009)

Jak si užít a prožít netradiční dny v MŠ s pohybem (2009)

Jaro a jeho kouzelné bytosti - skřítci a víly (2008)

práce s ovčím rounem

Kruhové tance jako harmonizační prvek výuky VII. (2008)

Předškolní pedagog a školní vzdělávací program (2006)

Primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů (2004)

zaměření na oblasti vztahů, návykových látek a pod. praxe vykonávána v rámci studia na VOŠ pedagogické do roku 2006

Schopnosti, znalosti a dovednosti

práce na PC - pokročilý , Fotoaparát - pokročilý , Vedení třídního časopisu Barvínek - absolvent / začátečník , vedení workshopů s dospělými - šperkování - pokročilý , hra na kytaru - absolvent / začátečník

Jazykové znalosti

Němčina - Mírně pokročilý

Angličtina - Základní porozumění

Řidičské oprávnění

B - osobní automobily

Zájmy a koníčky

Příroda, výroba šperků různými technikami, fotografování, AJ (samouk), kreslení, četba, reiki a alternativní medicína, společenské deskové hry, cykloturisktika, kytara, divadlo, práce na PC.