Vizitka

 
Lucie P.

Lucie P.

Průvodce v lesní mateřské škole v Lesní mateřská škola Permoník

Předchozí zaměstnání: učitelka v Mateřská škola Začít spolu s.r.o., vedoucí učitelka v ZŠ a MŠ Hošťka, učitelka v MŠ Klánovice

Studium: VOŠ pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou

Ručně schválený životopis Tento životopis byl ručně schválen.

Shrnutí

Děti jsou úžasnými učiteli, takže se ptám, „Co mne které přichází naučit a co jim mohu nabídnout já?"

Zaměstnání

Lesní mateřská škola Permoník

Průvodce v lesní mateřské škole, 02/2016 - současnost (4 měsíce)

Toto zaměstnání vykonávám již od léta, kdy jsem v LMŠ Permoník začala jako dobrovolník.
Práce s kolektivem dětí 8-14 dětí ve věku 3-5 let.
Příprava a realizace výchovně vzdělávacích činností s dětmi v přírodě a v prostorách školky.
Péče o prostor jurty a školní zahradu.
Dokumentace školky.
Tvorba ŠVP.
Propagace.

Mateřská škola Začít spolu s.r.o.

učitelka, 08/2012 - 07/2015 (2 roky a 11 měsíců)

učitelka v kolektivu 15-25 dětí ve věku 2 - 6 let
vzdělávání dětí v rámci programu Začít spolu, přístup k dětem v duchu Respektovat a být respektován
tvorba TVP
Výpomoc s vedením Metody dobrého startu

ZŠ a MŠ Hošťka

vedoucí učitelka, 08/2010 - 07/2012 (1 rok a 11 měsíců)

učitelka v kolektivu 10 - 16 dětí ve věku 2,5 - 7 let
Tvorba ŠVP a TVP
vedoucí kroužku v ZŠ (1-5 třída)
vyučující angličtiny hrou - 1. třída ZŠ

MŠ Klánovice

učitelka, 2006 - 2010 (4 roky)

Učitelka v kolektivu 25 dětí ve věku 4-7 let
Tvorba 4 TVP
Spoluúčast na tvorbě ŠVP - Spolu v pohodě a nepohodě
vedoucí třídního časopisu
vedoucí literárně-dramatického kroužku

Brigády a krátkodobé praxe

atelier JKArt

Výtvarný kroužek "Malířem od malička ", 2013 - současnost (3 roky a 5 měsíců)

Organizace a vedení výtvarného kroužku s dětmi od 3 a 6 let. Využití mnoha technik, které u dítěte podporují jeho osobitou schopnost tvořit a dále se rozvíjet.

Vzdělání

VOŠ pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou

Vyšší odborná škola

Vzdělávání a školství, předškolní pedagogika a vychovatelství, 09/2003 - 06/2006 (2 roky a 9 měsíců)

ukončeno absolventskou zkouškou

Odborná příprava a školení

Školka blízká přírodě (2016)

Vzdělávací cyklus akreditovaný MŠMT, který čerpá z praxe lesních mateřských škol v České republice i v zahraničí. Je založen na principech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které je celosvětovým trendem a zaručuje plnohodnotné předškolní vzdělávání podle platného kurikula a v souladu s přírodou.

Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol (2015)

Přednášky a workshopy kolektivu lektorů na různá témata.

Učení hrou a prožitkem Josepha Cornella na příkladu ekologického programu Žabí putování (2014)

Pohoda ve třídě: jak pracovat s agresí a manipulací dětí (2014)

aneb asertivní nácvik pro učitele akreditováno v systému DVPP rozhodnutém MŠMT

Respektovat a být respektován (2013)

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice , podporují zodpovědnost, sebeúctu a zmírňují konflikty. 1. a 2. setkání - Sdělování oprávněných požadavků 3. setkání - Respektující komunikace, Já-výrok 4. setkání - Emoce 5. setkání - Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti 6. setkání - Jak vyjádřit uznání a ocenění 7. setkání - Respektující komunikace pro každý den

Line dances (2012)

Základy řadových tanců

Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát... (2012)

aneb význam rituálů a síla říkadel při společných činnostech v MŠ

Letní škola Začít spolu pro začátečníky (2012)

Základní kurz Začít spolu pro MŠ (od 20. do 24. srpna 2012), Kutná hora Akreditováno MŠMT.

Využití interaktivní tabule ve vyučování (2011)

Dobrý start do školy (2011)

Jóga v příbězích (2011)

Integrace jedinců se speciálními potřebami (2011)

Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou (2010)

Logopedická prevence (2010)

v rámci projektu Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR (40 hodin) Asociace logopedů ve školství, o. s. Měcholupy

Letní prožitková škola dílen (2010)

Metodologie práce - anglický jazyk interaktivní formy, nástroje a techniky Aktivita vzdělávacího programu s názvem Cizí jazyk - klíč k "velkému světu"

Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního a školního věku s ohledem na ergonomii psaní (2010)

Třída plná pohody I. (2009)

Jak si užít a prožít netradiční dny v MŠ s pohybem (2009)

Jaro a jeho kouzelné bytosti - skřítci a víly (2008)

práce s ovčím rounem

Kruhové tance jako harmonizační prvek výuky VII. (2008)

Předškolní pedagog a školní vzdělávací program (2006)

Primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů (2004)

zaměření na oblasti vztahů, návykových látek a pod. praxe vykonávána v rámci studia na VOŠ pedagogické do roku 2006

Schopnosti, znalosti a dovednosti

práce na PC - pokročilý , Fotoaparát - pokročilý , Vedení třídního časopisu Barvínek - absolvent / začátečník , vedení workshopů s dospělými - šperkování - pokročilý , hra na kytaru - absolvent / začátečník

Jazykové znalosti

Němčina - Mírně pokročilý

Angličtina - Základní porozumění

Řidičské oprávnění

B - osobní automobily

Zájmy a koníčky

Příroda, výroba šperků různými technikami, fotografování, AJ (samouk), kreslení, četba, reiki a alternativní medicína, společenské deskové hry, cykloturisktika, kytara, divadlo, práce na PC.