ředitel/ka zš a mš tomáše ježka, ralsko - kuřivody

Plat: 25 470 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: 700, Ralsko, Liberecký

Společnost Město Ralsko hledá vhodného kandidáta na pozici Řídící pracovníci na základních školách.

Popis pracovní pozice

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
-vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost.
K písemné přihlášce (jméno a příjmení, adresa, telefon, email, vlastnoruční podpis) přiložte:
-úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka)
-doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení
-lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele školy (ne starší než 3 měsíce)
-strukturovaný životopis
-vlastní koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 strany A4, včetně čestného prohlášení autorství zpracované koncepce
-výpis z evidence Rejstříku trestů (ne straší než 3 měsíce)
-podepsané prohlášení uchazeče o zaměstnání - ochrana osobních údajů při zasílání životopisu k výběrovému řízení
-souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání
Termín pro odevzdání přihlášek: do 31. 8. 2018 do 10:00 hod.
Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 31. 8. 2018 do 10:00 hod. na adresu: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
Obálku označte textem "Konkurz - ředitel Základní škola a Mateřská škola Tomáše Ježka, Ralsko - Kuřívody, příspěvková organizace - neotevírat".
Případné dotazy zodpoví Miloslav Tůma - místostarosta města, tel.:487 898 126, email:mtuma@mestoralsko.cz
Potřebné doklady k podání žádosti lze nalézt:http://www.mestoralsko.cz/

Na partnerském portálu Dobraprace.cz jsme našli podobné nabídky práce

Kontakt

Město RalskoKontaktní osoba:
Miroslav Tůma, místostarosta   +420 487 898 126

Kontaktovat zaměstnavatele

Informace k ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře poskytnete vyplněné osobní údaje Inzerentovi (zadavateli pracovní pozice) Město Ralsko (IČO 00831514), který může tyto údaje dále spravovat a zpracovávat. V případě, že je Inzerentem personální nebo pracovní agentura, mohou být tyto údaje poskytnuty i dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání.
Provozovatel spravnykrok.cz (INET-SERVIS.CZ, s.r.o, IČO: 27523209) data odeslaná prostřednictvím tohoto formuláře nespravuje ani nezpracovává. Obsah formuláře pouze v reálném čase odešle Inzerentovi. Více…

Inzerent se při registraci na upcr.cz zavázal k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Proces registrace nicméně probíhá elektronickou cestou a plně automatizovaně. Není v technických možnostech Provozovatele ověřit totožnost inzerenta. Neručíme proto za aktuálnost ani správnost údajů zveřejněných u pracovní nabídky ani za správnost kontaktních údajů. Provozovatel není schopen ovlivnit způsob řešení ochrany osobních údajů na straně Inzerenta. Uchazeč o zaměstnání tak při odeslání odpovědi svoje osobní údaje svěřuje Inzerentovi na vlastní riziko.