Odborný referent odboru ekonomického Chabařovice

Plat: 25 000 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Husovo náměstí 183, Chabařovice, Ústecký

Společnost Město Chabařovice hledá vhodného kandidáta na pozici Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace.

Popis pracovní pozice

Město Chabařovice vyhlašuje dne 12.7.2018 veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na funkci
odborného referenta odboru ekonomického MěÚ Chabařovice – platová třída 9.
Druh práce:
* zajišťování agendy: účetní bytového a nebytového hospodářství
Místo výkonu práce:
* územní obvod města Chabařovice
Předpoklady k výkonu práce:
* splnění předpokladů podle §4 odst.1) až 3) zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
* ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomické
zaměření
* účtování hospodářské činnosti a DPH
* znalost zákona o účetnictví a zákona o DPH
* znalost vedení pokladny, účetní závěrky, inventarizace, odpisů, účtování majetku
* znalost poptávkových a zjišťovacích řízení na malé zakázky výhodou
* velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
* organizační a komunikační schopnosti, pečlivost a důslednost
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
* jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které budou připojeny k přihlášce:
* životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností
* výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Lhůta pro podání přihlášky: do 17.8. 2018 do 11 hodin
Adresa a způsob podání či zaslání přihlášky:
Přihlášku je možno podat osobně na podatelně městského úřadu l. poschodí, č. kanceláře 6
nebo zaslat na adresu Městský úřad, k rukám tajemníka, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice,
obálku označte v levém horním rohu značkou „VV OE účetní byty“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli veřejnou výzvu zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt

Město ChabařoviceKontaktní osoba:
Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník městského úřadu   +420 475 225 412

Kontaktovat zaměstnavatele

Informace k ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře poskytnete vyplněné osobní údaje Inzerentovi (zadavateli pracovní pozice) Město Chabařovice (IČO 00556912), který může tyto údaje dále spravovat a zpracovávat. V případě, že je Inzerentem personální nebo pracovní agentura, mohou být tyto údaje poskytnuty i dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání.
Provozovatel spravnykrok.cz (INET-SERVIS.CZ, s.r.o, IČO: 27523209) data odeslaná prostřednictvím tohoto formuláře nespravuje ani nezpracovává. Obsah formuláře pouze v reálném čase odešle Inzerentovi. Více…

Inzerent se při registraci na upcr.cz zavázal k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Proces registrace nicméně probíhá elektronickou cestou a plně automatizovaně. Není v technických možnostech Provozovatele ověřit totožnost inzerenta. Neručíme proto za aktuálnost ani správnost údajů zveřejněných u pracovní nabídky ani za správnost kontaktních údajů. Provozovatel není schopen ovlivnit způsob řešení ochrany osobních údajů na straně Inzerenta. Uchazeč o zaměstnání tak při odeslání odpovědi svoje osobní údaje svěřuje Inzerentovi na vlastní riziko.