Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka sever Praha

Plat: 17 100 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Měšická 646, Praha, Hlavní město Praha

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá vhodného kandidáta na pozici Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví.

Popis pracovní pozice

Místo výkonu práce: Měšická č.p. 646/5, Praha
Kontakt:osuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 1. 9. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever".

Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.hygpraha.cz v sekci Volná místa.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever

V Praze 1. 8. 2018
Č.j.: HSHMP 42402/2018

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever

v oboru služby:
* 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví


Charakteristika činností služebního místa:

* komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví;
* zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika ČR a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika ČR včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
* provádění místních šetření pro objektivizaci složitých případů nadměrného hluku a vibrací, jejich řešení a vypracování odborných stanovisek v problematice hluku;
* plnění dalších úkolů dle pokynu představených.

Místem výkonu služby je Praha

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 10. 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy

Zam. výhody : - 5 týdnů dovolené, 5 sick days
- příspěvek na stravování;
- podpora vzdělávání

Kontakt

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v PrazeKontaktní osoba:
Gabriela Jurčíková   +420 296 336 796

Kontaktovat zaměstnavatele

Informace k ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře poskytnete vyplněné osobní údaje Inzerentovi (zadavateli pracovní pozice) Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (IČO 71009256), který může tyto údaje dále spravovat a zpracovávat. V případě, že je Inzerentem personální nebo pracovní agentura, mohou být tyto údaje poskytnuty i dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání.
Provozovatel spravnykrok.cz (INET-SERVIS.CZ, s.r.o, IČO: 27523209) data odeslaná prostřednictvím tohoto formuláře nespravuje ani nezpracovává. Obsah formuláře pouze v reálném čase odešle Inzerentovi. Více…

Inzerent se při registraci na upcr.cz zavázal k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Proces registrace nicméně probíhá elektronickou cestou a plně automatizovaně. Není v technických možnostech Provozovatele ověřit totožnost inzerenta. Neručíme proto za aktuálnost ani správnost údajů zveřejněných u pracovní nabídky ani za správnost kontaktních údajů. Provozovatel není schopen ovlivnit způsob řešení ochrany osobních údajů na straně Inzerenta. Uchazeč o zaměstnání tak při odeslání odpovědi svoje osobní údaje svěřuje Inzerentovi na vlastní riziko.