Právník/právnička odboru stavebního Brno

Plat: 20 450 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Bratislavská 251, Brno, Jihomoravský

Společnost Statutární město Brno hledá vhodného kandidáta na pozici Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti.

Popis pracovní pozice

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
právník/právnička odboru stavebního
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, především právní podpora pro odbor stavební a vedení správního řízení, zejména řízení o přestupcích dle stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 11. platová třída, další příplatky dle příslušných právních předpisů
a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: dle dohody (co nejdříve)
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního zaměření
znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se předmětné oblasti a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
schopnost jednat s lidmi, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, ochota celoživotního vzdělávání
Dále výhodou:
praxe ve veřejné správě, řidičský průkaz skupiny B
Další předpoklady:
státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let
svéprávnost, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu.
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211)
Bližší informace o druhu práce podá Ing. Hana Rézlová, vedoucí oddělení provozoven, stavebního řízení a územního rozvoje odboru stavebního ÚMČ Brno-sever, tel. 545 542 238.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 31.10.2018 do 12:00.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.Kontakt

Statutární město BrnoKontaktní osoba:
Hana Ing. Rézlová   +420 545 542 238