Kurátor/kurátorka ospod Brno

Plat: 18 810 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Bratislavská 251, Brno, Jihomoravský

Společnost Statutární město Brno hledá vhodného kandidáta na pozici Ostatní specialisté v oblasti sociální práce.

Popis pracovní pozice

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou): kurátor/kurátorka OSPOD
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: provádí sociálně výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými jedinci a skupinami, provádí prevenci negativních sociálních jevů, vykonává sociálně právní poradenství, sociální práci s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci, zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech mladistvých, analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u mládeže, navrhuje a podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření, spolupracuje s dobrovolnými nestátními organizacemi, vazebními věznicemi a soudy, vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí a mládeže
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 10. platová třída, další příplatky dle příslušných právních předpisů
a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: dle dohody (co nejdříve)
Požadavky:
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zaměření na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, právo nebo speciální pedagogiku)
znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
orientace v zákoně o sociálních službách, trestním zákoníku, trestním řádu a v problematice soudnictví ve věcech mládeže
schopnost jednat s lidmi, komunikativnost, ochota celoživotního vzdělávání, spolehlivost, časová flexibilita
Dále výhodou:
řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, praxe v sociální oblasti
Další předpoklady:
zdravotní způsobilost dle § 110 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce sociálního pracovníka (před vznikem pracovního poměru bude vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka), státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, svéprávnost, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu.
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 2

Kontakt

Statutární město BrnoKontaktní osoba:
Ing. Vlasta Procházková, vedoucí odboru sociálních věcí   +420 545 542 115