Strážník městské policie bruntál

Inzerát z úřadu práce
Plat: 20 000 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Nádražní 994, Bruntál, Moravskoslezský

Společnost Město Bruntál hledá vhodného kandidáta na pozici Strážníci.

Popis pracovní pozice

místo výkonu práce : Město Bruntál a obce, s nimiž jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Strážníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky,
- je starší 21 let,
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, spolehlivá,
- je tělesně a duševně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění podle zák. 553/1991 Sb.

Další požadavky:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- schopnost zvládnout zátěžové situace,
- odolnost vůči stresu,
- samostatnost,
- řidičské oprávnění skupiny B,
- občanská bezúhonnost a spolehlivost,
- uživatelská znalost PC,
- znalost cizího jazyka výhodou.

V písemné přihlášce uveďte:
- jméno, příjmení a titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého bydliště, kontaktní adresu, telefon, případně e-mail,
- číslo občasného průkazu,
- datum a podpis zájemce.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech,
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- čestné prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti ve smyslu § 4b zák. 553/1991 Sb., ne starší než 3 měsíce,
- čestné prohlášení o splnění podmínky bezúhonnosti ve smyslu § 4a zák. 553/1991 Sb, ne starší než 3 měsíce.

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu a MěP podílející se na výběrovém řízení a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje starosta města Bruntál.

Nabízíme:
- náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, vyplácení odměn a další benefity.

.
Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytne Ing. Pavel Petr, tel.: 554 706 523.

Písemnou přihlášku lze podat:

ve lhůtě do 02. 01. 2019 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:
Městský úřad Bruntál
sekretariát tajemníka
Nádražní 20
792 01 BRUNTÁL

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
Z : 22.11.2018

Kontakt

Město BruntálKontaktní osoba:
Podatelna   +420 554 706 111

Kontaktovat zaměstnavatele

Informace k ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře poskytnete vyplněné osobní údaje Inzerentovi (zadavateli pracovní pozice) Město Bruntál (IČO 00295892), který může tyto údaje dále spravovat a zpracovávat. V případě, že je Inzerentem personální nebo pracovní agentura, mohou být tyto údaje poskytnuty i dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání.
Provozovatel spravnykrok.cz (INET-SERVIS.CZ, s.r.o, IČO: 27523209) data odeslaná prostřednictvím tohoto formuláře nespravuje ani nezpracovává. Obsah formuláře pouze v reálném čase odešle Inzerentovi. Více…

Inzerent se při registraci na upcr.cz zavázal k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Proces registrace nicméně probíhá elektronickou cestou a plně automatizovaně. Není v technických možnostech Provozovatele ověřit totožnost inzerenta. Neručíme proto za aktuálnost ani správnost údajů zveřejněných u pracovní nabídky ani za správnost kontaktních údajů. Provozovatel není schopen ovlivnit způsob řešení ochrany osobních údajů na straně Inzerenta. Uchazeč o zaměstnání tak při odeslání odpovědi svoje osobní údaje svěřuje Inzerentovi na vlastní riziko.