Referent odboru výstavby Špindlerův Mlýn

Inzerát z úřadu práce
Plat: 17 360 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: 173, Špindlerův Mlýn, Královéhradecký

Společnost Město Špindlerův Mlýn hledá vhodného kandidáta na pozici Úředníci jinde neuvedení.

Popis pracovní pozice

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY
Charakteristika práce:
- veškeré administrativní práce spojené s činností stavebního úřadu, silničního správního úřadu a drážního úřadu;
- vedení spisové služby;
- kontrola termínů dle správního řádu;
- zahajování řízení, vedení řízení při ústním jednání;
- příprava podkladů pro vydání rozhodnutí, vypracování rozhodnutí;
- zpracování statistických výkazů.
Místo výkonu práce: Špindlerův Mlýn
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Předpokládaný nástup:1.1.2019 popřípadě dohodou po ukončení výběrového řízení
Lhůta pro podání přihlášek: do 17.12.2018 do 17:00 hodin.
Požadované předpoklady pro výkon práce uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
úředníkem se může stát
· fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
· je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
· je způsobilá k právním úkonům;
· je bezúhonná;
· ovládá jednací jazyk;
· splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Další požadavky:
· Kvalifikační požadavky v souladu s ustanovením § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studij-ním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru;
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
·uživatelské znalosti práce na PC (zejména textové a tabulkové editory, elektronická pošta, geografické informační systémy).
Výhodou:
. řidičský průkaz skupiny B;
· praxe ve veřejné správě;
· zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků;
· znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu;
· orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy "Výběrové řízení REFERENT ODBORU VÝSTAVBY - NEOTVÍRAT" je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na Městský úřad ve Špindlerově Mlýně nejpozději do 17.12.2018 do 17:00 hodin. Další informace podají osobně nebo telefonicky personalistka úřadu Helena Cermanová (tel. 499 404 255), popř. starosta města Bc. Vladimír Staruch (tel. 499 404 246).


Kontakt

Město Špindlerův MlýnKontaktní osoba:
Helena Cermanová, DiS.   +420 499 404 255