Technický pracovník se specializací na mostní konstrukce Brno

Lokalita pracoviště: Brno, Jihomoravský
Vloženo před měsícem
Aktualizováno před 3 dny

Popis pracovní pozice

Požadujeme

Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní přijmeme do pracovního poměru

Technický pracovník se specializací na mostní konstrukce
Pracoviště-lokalita
ŘSD ČR – GŘ, provozní úsek, detašované pracoviště Brno
Šumavská 33, 602 00, Brno

Náplň práce
• Odpovídá za technický stav dálničních mostů svěřené do majetkové správy
• Zajišťuje pravidelné hlavní prohlídky mostů včetně kontroly systému BMS
• Účastní se technických prohlídek a přejímacích řízení po dokončení realizace nebo opravy mostů
• Provádí a zajišťuje záruční prohlídky – eviduje vady, uplatňuje reklamace
• Provádí kontrolu projektových dokumentací v části mostů a opěrných zdí
• Zpracovává požadavky na opravy, spolupracuje ses středisky správy a údržby dálnic
• Zpracovává administrativní žádosti povolování nadměrných přeprav v souvislosti se zatížeností mostních konstrukcí

Požadujeme
• VŠ stavebního zaměření, odborné znalosti mostního stavitelství
• Praxe v oboru projektování mostů nebo při jejich stavbě
• Autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce vítána
• Vysokou míru samostatnosti a zodpovědnosti
• Znalost legislativy vztahující se k činnosti majetkového správce a schopnost aplikace v praxi (zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
• Aktivní uživatelská znalost práce na PC, znalost MS Office
• Řidičský průkaz sk. B
• Trestní bezúhonnost, samostatnost, pečlivost

Nabízíme
• Perspektivní a zajímavou práci a s tím související finanční ohodnocení
• Stabilitu příspěvkové organizace
• Po zapracování přiznání osobního příplatku
• 5 týdnů dovolené, stravovací poukázky
• Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity
• Indispoziční volno
• Pružná pracovní doba
• Zdravotní volno/sickday

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou a s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č.263/2018 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek při pohybu na tělese dálnice. Dále osobní příplatek a možnost mimořádných odměn.

Termín zaslání přihlášky
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem doplněným o bližší popis dosavadní praxe zasílejte na e-mailovou adresu: prace@rsd.cz 30.04.2019.

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Kontakt

Ředitelství silnic a dálnic ČR

145 05 Praha 4
Česká republika

Kontaktní osoba:
Bohuslav Novák   724145268

Kontaktovat zaměstnavatele


Informace k ochraně osobních údajů

Po odeslání formuláře bude společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ 65993390) (dále jen Správce) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedenou pracovní pozici. Zpracování osobních údajů bude pro Správce zajišťovat provozovatel webu Spravnykrok.cz společnost INET-SERVIS.CZ, s.r.o. IČ: 27523209 (Zpracovatel) Více…

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Laický popis, jak bude v různých situacích s vašimi osobními údaji nakládáno, najdete zde.