Policisté Karviná

Plat: 22 000 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Havířská 1511, Karviná, Moravskoslezský

Společnost Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje hledá vhodného kandidáta na pozici Policisté.

Popis pracovní pozice

Práci v jednom z bezpečnostních sborů - Policii České republiky a samotný výkon policejní služby je vhodné
chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly.
Úkolem příslušníka Policie České republiky je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní
činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat
individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

Policie České republiky nabízí uplatnění především uchazečům v uniformované složce, kteří mají zájem o
pořádkovou policejní službu.

Nově přijatí policisté jsou zařazováni pro výkon služebního místa u služby pořádkové a dopravní policie,
popř. služby cizinecké policie nebo ochranné služby.

Podmínky přijetí do služebního poměru
Uchazeč se zájmem vykonávat službu v Policii České republiky musí doručit na příslušné personální
pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat následující
podmínky:
1. občanství České republiky
2. věk nad 18 let
3. plná způsobilost k právním úkonům
4. bezúhonnost
5. střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší + řidičské oprávnění sk. B
6. fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
7. není členem politické strany nebo politického hnutí
8. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů
právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
Služební příjem, základní doba služby v týdnu, dovolená
Hrubý měsíční služební příjem při přijetí od 22 000 Kč
- bezplatná služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji
- základní doba služby 37,5 hodiny týdně (rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v
dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu)
- 6 týdnů dovolené v kalendářním roce;
- náborový příspěvek

Kontakt na personální pracoviště Policie ČR - ÚO Karviná:
e-mail: ka.uo.podatelna@pcr.cz - zaslat žádost + životopis
č. tel: Zdeňka Kresáčová tel. č. 974 734 402
Více informací na http://www.policie.cz

Kontakt

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského krajeKontaktní osoba:
Zdeňka Kresáčová, +420 974 734 402