Vedoucí výzkumné skupiny biomateriálů Kamenné Žehrovice

Plat: 50 000 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Karlovarská třída 20, Kamenné Žehrovice, Středočeský

Společnost MEDICEM Institute s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje.

Popis pracovní pozice

Účel pozice
Vedoucí oddělení výzkumu a vývoje (R&D) pro biomateriály bude řídit a dozorovat snahy společnosti týkající se biomateriálů se zaměřením na design, syntézu, povrchovou modifikaci a charakterizaci syntetických hydrogelových materiálů a jejich aplikaci v oftalmologických implantátech. Ve spolupráci s ředitelem společnosti pro vědu a vedoucím R&D pro aplikovanou optiku bude plánovat a realizovat oftalmologický program výzkumu a vývoje společnosti takovým způsobem, aby byly naplněny cíle společnosti.
Vedoucí R&D pro biomateriály bude odpovědný za zajištění personálu pro snahy společnosti týkající se biomateriálů s talentem požadovaným pro naplnění projektových cílů. To zahrnuje nábor, najímání, péči o stávající zaměstnance a trvalý profesní rozvoj chemického týmu společnosti pro biomateriály (3-5 lidí).
Bude spoluzodpovědný za zajištění bezpečného a efektivního provozu laboratorních zařízení společnosti takovým způsobem, který bude v souladu s přijatými protokoly a procedurami pro Správnou laboratorní praxi s manažerem společnosti pro laboratoře a vedoucím R&D pro aplikovanou optiku.

Klíčové dovednosti pro řízení R&D nezbytné pro úspěch
1. Schopnost plánovat, získávat zdroje, realizovat, vést a řídit veškeré aspekty programu společnosti pro vývoj technologií souvisejících s biomateriály tak, aby relevantní výsledky byly k dispozici včas a v rámci daného rozpočtu, bez ohrožení bezpečnosti
2. Výjimečné schopnosti vést lidi a interpersonální dovednosti pro efektivní řízení směrem dolů i nahoru a laterálně napříč organizací
3. Schopnost efektivně koučovat, mentorovat a rozvíjet mladší technický personál společnosti, jakož i profesní kolegy
4. Schopnost vzbuzovat v týmu pro biomateriály nadšení a udržovat smysl pro naléhavost za účelem dosahování rostoucích cílů, které vyžadují průkopnické inovace
5. Schopnost konstruktivně zpochybňovat a přesměrovávat úsilí druhých bez toho, aby dané osoby demotivoval
6. Schopnost poskytovat vrchnímu vedení společnosti nestranné poradenství a doporučení týkající se obchodní a technologické strategie, podložené spolehlivými vědeckými důkazy
7. Schopnost myslet kriticky, rozlišovat mezi fakty a spekulacemi a odvozovat závěry relevantní pro daný problém nebo situaci

Požadované technické dovednosti, vědomosti, zkušenosti a prokazatelné úspěchy v oboru
1. Magisterský studijní program v chemii polymerů, polymerních vědách, inženýrství polymerů nebo jiném oboru vztahujícímu se k polymerům, s preferencí PhD
2. Minimálně 4 roky pracovních zkušeností po absolvování studia s objevováním nových polymerů a vývojem jejich aplikací a s dohlížením na druhé v tomtéž oboru
3. Preferovány jsou určité průmyslové/neakademické zkušenosti
4. Výjimečné laboratorní dovednosti, včetně dovedností z analytické chemie
5. Pokročilé pracovní znalosti polymerní fyziky, včetně charakterizačních metod (např. mechanometrie, reometrie, spektroskopie, chromatografie, interakce roztoků, architektury polymerních sítí, polymerizační kinetiky …..)
6. Zkušenosti se zpracováním polymerů (např. odlévání, formování, vytlačování polymerů,….)
7. Prokázané úspěchy při identifikaci zajímavých vědeckých problémů s potenciálem komerčního úspěchu, navrhování způsobů jejich řešení a projevování snahy pochopit "proč" a "jak" stojící v pozadí za "co"
8. Dřívější zkušenost s biologií, medicínou, biomedicínským inženýrstvím nebo souvisejícími disciplínami nebo projevování silného zájmu o výše uvedené
9. Vynikající dovednosti

Kontakt

MEDICEM Institute s.r.o.Kontaktní osoba:
Jana Naňková, +420 777 471 511, jana.nankova@medicem.com

Kontaktovat zaměstnavatele

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Odeslat odpověď na inzerát" souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím internetové služby Spravnykrok.cz (provozovatel společnost INET-SERVIS.CZ, s.r.o.). Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytuji společnosti MEDICEM Institute s.r.o. výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 6 měsíců od jejich zaslání. Kdykoli můžete požádat společnost MEDICEM Institute s.r.o. o smazání nebo o opravu osobních údajů.