Všeobecné obchodní podmínky, pravidla inzerce na spravnykrok.cz
(dále jen VOP)

Provozovatel:
INET-SERVIS.CZ, s.r.o.
provozovna: Souběžná 626
50012, Hradec Králové
IČ: 27523209
DIČ: CZ27523209
Spisová značka: C 23991 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
podnikající na základě oprávnění ev. č. 360201-25447661, vydaného MMHK, odbor živnostenský

Webové stránky spravnykrok.cz jsou určeny pro inzerci pracovních nabídek. Inzerci mohou využít jak přímí zadavatelé (firmy nabízející volná pracovní místa), tak i personální a pracovní agentury. (dále Zadavatel inzerce).

Dále jsou do nabídky volných míst zařazovány i pracovní nabídky zveřejňované prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Provozovatel webu nezodpovídá správnost údajů v inzerátech uvedených.


Vložení inzerátu s pracovní nabídkou na web spravnykrok.cz je zdarma. Inzerát je vkládán do systému na dobu 60 dnů. Po vypršení platnosti je možné inzerát znovu vložit. Stejně tak lze inzerát smazat před vypršením platnosti.

Zadavatel inzerce se zavazuje, že obsah vložené inzerce není v rozporu s účelem tohoto Portálu, se zákony, i obecně platnými právními a etickými normami. Zejména je zakázáno zadávat inzerci s nabídkou práce jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru, nabídek, které by sloužily k obcházení zákona nebo nabídek, které by byly v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy a/nebo etickými pravidly Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru.

Za výše uvedené se považuje především inzerce nabízející blíže nespecifikovanou práci z domova, podomní prodej a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně a cíleně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce. Popis pozice musí obsahovat název pozice, nikoliv slova jako "Lukrativní nabídka, Zkuste svou šanci, Neuvěříte, Vydělávejte až...atd"

V případě, že Provozovatel zjistí porušení výše zmíněných podmínek či posoudí danou inzerci jako porušující tato pravidla, je oprávněn takovou inzerci nezveřejnit nebo vloženou nabídku Zadavatele inzerce ihned zrušit či pozastavit. Při opakovaném zneužití dojde k zablokování uživatelského účtu Zadavatele inzerce.

Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje Zadavatelů inzerce i uchazečů o zaměstnání v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Provozovatel je za tímto účelem řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.2. 2018