Technolog – správce mostů Praha

Lokalita pracoviště: Praha, Hlavní město Praha
Aktualizováno dnes

Popis pracovní pozice

Požadujeme

Pracoviště
lokalita Praha 10, ul. Práčská

Co u nás budete dělat?
• Zabezpečovat úkoly vyplývající z funkce majetkového správce dálničních mostních objektů v Čechách.
• Podílet se na přípravě plánu oprav a na technologické přípravě oprav a údržby mostů na dálniční síti.
• Připravovat, zadávat a kontrolovat veřejné zakázky v rámci své působnosti.
• Provádět a zajišťovat pravidelné prohlídky mostů dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, ČSN a provozní dokumentace a ve spolupráci se správcem pozemní komunikace uplatňovat požadavky, z těchto prohlídek vyplývající (reklamace, plán údržby a oprav).
• Vyjadřovat se k projektové dokumentaci oprav a novostaveb dálnic z pozice správce majetku.
• Účastnit se technických prohlídek v rámci přejímacích řízení objektů a oprav.
• Účastnit se převzetí nových objektů dálničních staveb, oprav a rekonstrukcí dálnic, a nárokovat přitom požadavky provozního úseku.
• Odpovídat za stav projektové dokumentace skutečného provedení staveb, přebíraných do majetkové správy.
• Posuzovat požadavky na zvláštní užívání dálnice a záměry na činnost cizích organizací a osob v ochranném pásmu dálnice. Zpracovávat stanoviska ŘSD ČR k této činnosti i pro účely správních řízení
• Pracovat se systémem hospodaření s mosty (BMS).

Pro tuto práci budete potřebovat:
• VŠ vzdělání technického - stavebního zaměření.
• Praxe v oboru výhodou.
• Znalost zákona 13/1997 Sb. výhodou.
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).
• Trestní bezúhonnost.
• Spolehlivost, mlčenlivost, samostatnost.

Co nabízíme?
• Zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci.
• Vytvoření a následné prohloubení odbornosti ve specializovaném technickém odvětví (mostní a betonové konstrukce).
• Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
• Účast na velkých dopravních projektech, spolupráci s předními projektanty a zhotoviteli na přípravě a provozu dálnic.
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, příspěvek z FKSP, možnost využití rekreačních zařízení)
• Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody.

Pracovní poměr
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání MD/RD.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Termín zaslání přihlášky
Strukturovaný životopis v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 2. 5. 2021, (do předmětu uveďte „Technolog – správce mostů“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.Ředitelství silnic a dálnic ČR

145 05 Praha 4
Česká republika

Kontaktní osoba:
Úřad *8FB97B94BF57552B75CB5B634AD69EB536B0C227  


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace