Projektant IKT - hospodaření s vozovkami Ostrava

Lokalita pracoviště: Ostrava, Moravskoslezský
Aktualizováno před 5 dny

Popis pracovní pozice

Požadujeme

Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Projektant IKT - hospodaření s vozovkami

Pracoviště-lokalita
Pracoviště silniční databanky a NDIC – oddělení hospodaření s vozovkou, Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz

Koho hledáme?
Hledáme kolegu, inženýra se zaměřením na pozemní, dopravní nebo inženýrské stavby, který s námi bude spolupracovat, v rámci vybudovaného systému hospodaření s vozovkou (dále jen SHV), což je expertní systém optimalizující náklady na údržbu pozemních komunikací po celou dobu jejich životního cyklu.

Co u nás budete dělat?
• Podílet se na implementaci SHV do organizace.
• Spolupodílet se na rozvoji SHV.
• Poskytovat metodické vedení, uživatelskou a konzultační podporu v rozsahu svěřených funkcí SHV v rámci organizace.
• Provádět interní školení uživatelů na SHV po celé ČR, jako součást podpory uživatelů.
• Podílet se na zpracování pravidelných a ad hoc prostorových analýz a statistických výstupů pro potřeby managementu a klíčových uživatelů SHV.
• Odpovídat za chod a parametrizaci svěřených funkcí SHV.

Požadovaná kvalifikace:
a) Vysokoškolské vzdělání v oboru pozemní nebo dopravní stavby - pozice vhodná i pro absolventy VŠ,
nebo
b) Vysokoškolské vzdělání bez bližšího určení oboru + SPŠ stavební + min. 5-ti letá praxe v přípravě a realizaci pozemních a dopravních staveb (projekční činnost, technický dozor stavebníka, realizace staveb, apod.).

Jiné požadavky:
• Odborné znalosti z oblasti technologie opravy a údržby vozovek a mostů výhodou,
• Znalost práce s geografickými informačními systémy (ArcGIS) výhodou,
• Velmi dobrá znalost práce na PC, min. MS Windows, MS Office,
• Dobré komunikační a prezentační dovednosti,
• Znalost zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a základní orientace v zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně prováděcích vyhlášek,
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
• Trestní bezúhonnost,
• Proaktivitu, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, loajalitu.

Co nabízíme?
• Být součástí nově budovaného týmu pro implementaci nového expertního systému pro optimalizaci nákladů na údržbu pozemních komunikací
• Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Zajímavou práci v přátelském prostředí
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže),
• Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života.

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 5.5.2021, (do předmětu uveďte „Projektant IKT - hospodaření s vozovkami“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Ředitelství silnic a dálnic ČR

145 05 Praha 4
Česká republika

Kontaktní osoba:
Úřad *8FB97B94BF57552B75CB5B634AD69EB536B0C227  


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace