Vedoucí odboru správy majetku Praha 22

Plat: 24770 - 36470 Kč za měsíc
Lokalita pracoviště: Praha 22, Hlavní město Praha
Aktualizováno před 5 dny

Popis pracovní pozice

Požadujeme

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• splnění předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.12.1971.

Požadované vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v ekonomickém, technickém nebo právním oboru

Další požadavky:
• znalosti a praktické zkušenosti v oblasti majetkové a majetkoprávní a aplikací příslušných právních předpisů
• dobrá orientace v zákonech ve věcech pozemkových a veřejných zakázek
• praxe ve veřejné správě výhodou
• zkušenosti s vedením týmu zaměstnanců

Dovednosti, schopnosti:
• velmi dobré komunikační schopnosti ve vyjadřovacím i písemném projevu
• odpovědné rozhodování
• samostatnost
• flexibilita
• spolehlivost
• psychická odolnost
• řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení
• znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
• znalost IS GINIS výhodou

Nabízíme

• pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou - plný pracovní úvazek
• platová třída 12 (24 770 - 36 470,- Kč) dle délky praxe, příplatek za vedení, osobní příplatek po zkušební době
• 5 týdnů dovolené
• sick days
• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• Fokus passy
• mimořádné odměny
• příjemné prostředí a kolektiv

Místo práce: Praha 22

Termín nástupu: předpokládaný vznik pracovního poměru v květnu 2021 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené lustrační osvědčení a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 9. 4. 2021 na adresu:
Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Zalepenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení - vedoucí OSM“

Bližší informace:
telefon: 271 071 825

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat řádného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 9. 4. 2021. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Náplň práce

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,
vyhlašuje dne 8. 3. 2021 výběrové řízení pro jmenování do funkce
vedoucího úředníka/vedoucí úřednice

Náplň práce:
• koordinace veškeré majetkoprávní a administrativní úkony související s převody majetku ve správě MČ včetně vypracovávání geometrických plánů a vytyčování hranic, vyznačování věcných břemen, zajištění znaleckých posudků, změn vlastnických práv pro HMP a kontakt s Katastrálním úřadem Praha
• koordinace provádění revizí, oprav a rekonstrukcí na majetku ve správě MČ
• koordinace vyúčtování služeb a předpisy nájemného v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ


JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
Česká republika

Kontaktní osoba:
Personální asistentka   +420 721 280 719


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace