Referent / referentka - investice město Kopřivnice včetně místních částí

Lokalita pracoviště: město Kopřivnice včetně místních částí, Moravskoslezský
Vloženo před 9 dny

Popis pracovní pozice

Požadujeme

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru nebo
• středoškolské vzdělání stavebního směru ukončené maturitní zkouškou a minimálně 5 let praxe v oboru,
• organizační schopnosti, výborný písemný i slovní projev, schopnost samostatné i týmové práce, kultivovanost a pohotovost vystupování,
• základní znalosti z fungování státní správy,
• znalosti oblasti zadávání veřejných zakázek a příslušné legislativy,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet),
• řidičský průkaz sk. B.
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru v magisterském studijním programu
• praxe v oboru v prostředí municipality
• prokázání odbornosti např. doložením osvědčení o absolvování odborných nebo kvalifikačních kurzů pro oblast veřejné správy, investiční výstavby, veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů, atd.,
• zkušenosti z oblasti stavebně-investiční výstavby (doložit např. v životopisu),
• uživatelská znalost projektovacího a konstrukčního software (např. Autocad, Microstation),
• uživatelská znalost rozpočtového programu Kros
• zkušenosti z oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů,
• znalost legislativy v oblasti stavebního práva: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, základní orientace v oblasti veřejných zakázek a znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost místního prostředí.

Nabízíme

• pracovní poměr: na dobu určitou nejdéle do 30. 6. 2024, zkušební doba 3 měsíce,
• platová třída: 10,
• pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce ,
• platová třída: 10,
• nárok na 5 týdnů dovolené,
• nárok na 3 dny indispozičního volna,
• stravenky v hodnotě 105,- Kč/pracovní den (70,- Kč přispívá zaměstnavatel),
• příspěvek do osobního konta zaměstnance ve výši 10.000,-/rok,
• parkování u místa pracoviště.

Místo práce: město Kopřivnice včetně místních částí

Termín nástupu: 1. 7. 2021, případně dle dohody

Uchazeči předloží:
1. písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis (vzor je uložen na webových stránkách města- http://www.koprivnice.cz/index.php?id=volna-mista-mestsky-urad-koprivnice),
2. motivační dopis včetně případných kontaktů na reference,
3. profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
4. originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
5. ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělávání budou neúspěšným uchazečům po ukončení výběrového řízení navráceny poštou. Ostatní osobní materiály budou skartovány.

Lhůta pro podání přihlášky: 23. 4. 2021

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně Městského úřadu Kopřivnice do 11:00 hodin

Adresa pro podání přihlášky: MÚ Kopřivnice, VŘ 8/2021, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Náplň práce

Profil společnosti:
Zprostředkováváme personální inzerci pro našeho klienta, kterým je Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice.

Tajemnice Městského úřadu Kopřivnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
výběrové řízení č. 7/2021 na obsazení pracovního místa
Vedoucí odboru majetku města

Náplň práce:
• samostatně vykonává ucelené agendy na úseku investičního oddělení na jmenovitých stavebních akcích města,
• zabezpečuje a řídí inženýrsko-investorskou činnost na výstavbě vlastních stavebních investic – nové stavby, rekonstrukce a modernizace,
• zabezpečuje vstupní podklady pro výstavbu, výběrová řízení dodavatelů projektových a stavebních prací,
• zabezpečuje příslušnou projektovou dokumentaci staveb pro jmenovité akce,
• připravuje návrhy pro zahájení řízení před stavebními úřady,
• zabezpečuje práce spojené s realizací staveb – řídí nebo provádí technický dozor investora,
• sleduje ekonomickou stránku průběhu výstavby, rozpočet stavby – v návaznosti na rozpočet města, případně na získané dotace,
• provádí kontrolu BOZP na staveništi, osobně nebo prostřednictvím koordinátora BOZP,
• zabezpečuje podklady pro tvorbu rozpočtu odboru v oblasti investic,
• připravuje, případně kontroluje podklady k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem,
• zabezpečuje navedení a aktivaci dokončené stavby v evidenci majetku města.JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
Česká republika

Kontaktní osoba:
Personální asistentka   +420 721 280 719


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace