Referent / referentka zdravotnictví – organizační podpora Praha

Lokalita pracoviště: Praha, Hlavní město Praha
Vloženo před 5 dny

Popis pracovní pozice

Požadujeme

• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
• předchozí zkušenosti v oblasti administrativní podpory
• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, MS Excel; Internet)
• komunikační dovednosti, včetně velmi dobrých vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu
• velmi dobré organizační schopnosti
• samostatnost, zodpovědný přístup, pečlivost
• schopnost týmové práce

Výhodou
• praxe ve veřejné správě
• znalost práce s elektronickou spisovou službou GINIS
• zkušenosti s inventarizací DDHM a DHM

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Nabízíme

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici referent / referentka zdravotnictví – organizační podpora v odboru zdravotnictví (kód 3322).

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 10, struktura platu: základní plat (21.260 Kč až 31.240 Kč podle
započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 15.620 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních
výsledků
• pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
• podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
• pracoviště v centru Prahy
• benefitový systém Cafeteria
• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
• příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
• podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
• možnost přidělení služebního bytu

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html).

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 6. prosince 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Náplň práce

• průběžné zpracování podkladů k požadavkům zdravotnických zařízení v rámci území hlavního města Prahy a zpracovávání jejich přehledů
• organizační podpora při nákupu a distribuce osobních ochranných prostředků směrem k poskytovatelům zdravotních služeb a
příspěvkovým organizacím v gesci odboru
• zajišťování organizačně technické činnosti, zejména zajišťování zápisů z jednání, zpracovává materiálů v programu TED, přijímání,
evidování a odesílání písemností, kompletace a kontroluje úplnosti vyřízených spisů
• vedení evidence podání, stížností a petic vyřizovaných v rámci oddělení a koordinace činnosti na tomto úseku
• vedení evidence drobného vydání a jeho vyúčtování, zajišťování kancelářského zařízení a vybavení, provádění inventarizace
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2
11001 Praha 1
Česká republika

Kontaktní osoba:
Jitka Steinbachová  


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace