Vedoucí oddělení veřejných zakázek (80-2022) Ostrava

Lokalita pracoviště: Ostrava, Moravskoslezský
Aktualizováno včera

Popis pracovní pozice

Požadujeme

Pracoviště-lokalita:
ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Náplň práce:
• Organizace, řízení a kontrola práce zaměstnanců oddělení veřejných zakázek
• Kontrolní činnost v průběhu celého procesu zadávání veřejných zakázek Správy za používání různých druhů zadávacího řízení, konkrétně zejména posouzení a připomínkování dokumentů potřebných k zahájení zadávacího řízení, následná kontrola a metodická podpora v průběhu zadávacího řízení, kontrola dokumentů při ukončování zadávacího řízení
• Poskytování metodické podpory při zadávání veřejných zakázek zaměstnancům Správy
• Zodpovědnost za správnost postupů dle vnitřních směrnic ŘSD a zákona o zadávání veřejných zakázek
• Účast a metodická podpora na jednání hodnotících komisí
• Samostatná administrace zadávacích řízení
• Zajišťování podkladů pro interní a externí kontroly
• Další související činnosti v rámci oddělení veřejných zakázek

Požadujeme:
• VŠ vzdělání nejlépe právního či ekonomického zaměření (není nutnou podmínkou)
• Zkušenosti se samostatnou administrací zadávacího řízení k veřejným zakázkám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
• Organizační schopnosti
• Uživatelská znalost práce na PC (MS Office – word, excel, ASPI)
• Pečlivost a ochotu učit se, vnímat v souvislostech, schopnost reagovat na změny, samostatnost
• Trestní bezúhonnost


Nabízíme:
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku Čestlice a na lyže)
• Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky:
Strukturovaný životopis v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Vedoucí oddělení veřejných zakázek 80-2022

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.Ředitelství silnic a dálnic ČR

145 05 Praha 4
Česká republika

Kontaktní osoba:
Úřad *8FB97B94BF57552B75CB5B634AD69EB536B0C227  


>