Práce v Molitan a.s

Společnost Molitan a.s. patří k předním výrobcům a zpracovatelům polyuretanové pěny v České republice. Paleta výrobků, které nabízíme, nachází své široké uplatnění především u výrobců matrací a v nábytkářském průmyslu, ale také v automobilovém sektoru, ve stavebnictví, v oblasti sportu a volnočasových aktivit, a v neposlední řadě také jako obalový a izolační materiál. Společnost MOLITAN a.s. věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí, což se po praktické stránce projevuje následujícím způsobem: * používáme kvalitní suroviny a další vstupní materiály bezpečné pro ozónovou vrstvu * provozujeme ekologicky šetrnou výrobu: technologické procesy jsou pod neustálou přísnou kontrolou * pečujeme o kvalitu našich výrobků: velkou pozornost věnujme geometrii vyráběných pěnových bloků a neustále zlepšujeme fyzikální a mechanické vlastnosti pěn * využíváme odpadové materiály vytvořené během výroby polyuretanové pěny: veškerý odpadový materiál, který při zpracování pěny vzniká, se používá při výrobě rebond pěny Vzhledem k tomu, že jsme si plně vědomi možných důsledků našich aktivit ve vztahu k životnímu prostředí, u prováděných technologií identifikujeme a řídíme veškerá rizika ohrožení životního prostředí s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí. Tímto řízením a aktivním přístupem chceme neustále zlepšovat kvalitu ukazatele vlivu společnosti na životní prostředí.

Adresa společnosti

Molitan a.s
Mládežnická 3356
Břeclav
Česká republika
IČ: 27631273

V současné chvíli nemá společnost Molitan a.s žádné pracovní nabídky.


>